Wonen

Stichting Stampershuis is een vorm van kleinschalig wonen met als essentie dat de bewoner zo veel mogelijk zichzelf kan en mag zijn. Dat lukt het beste in een intieme omgeving waar de zorgmanager en begeleiders de bewoners door en door kennen en waar de bewoners goed bekend zijn met de begeleiders. In een groep groter dan zeven is de kleinschaligheid dan ook discutabel.

Bij een kleinschalige woonvorm staat voorop dat een kleine groep mensen, die 24-uurs zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen waardoor het voor hen mogelijk is zo een normaal mogelijk leven te leiden. Wij vullen dit aan met zes belangrijke kenmerken. De kleinschalige woonvorm is een woning waar:

De cliŽnten kopen de zorg in met hun PGB, hiervoor is in het bijzonder gekozen om flexibiliteit en keuzevrijheid te behouden. De cliŽnt heeft met het PGB zelf beheer over het toegekende budget voor de zorg die hij/zij nodig heeft en de kwaliteit van de geleverde zorg en begeleiding. CliŽnten dienen een indicatie te hebben voor zorg met verblijf (ZZP VG 4 t/m 7) of komen daarvoor in aanmerking. De stichting kan de wettelijk vertegenwoordigers begeleiden bij het aanvragen van een PGB of bij het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar PGB.

Echter vergoedt het PGB alleen de zorg. Huur en inwoning (o.a. maaltijden, gebruik gas, water licht en schoonmaak) kunnen betaald worden uit de Wajong of soortgelijke uitkering.