Klachtenregeling

Klachtenfunctionaris
Wanneer een cliŽnt en/of wettelijk vertegenwoordiger ontevreden is over de zorg- en dienstverlening en/of bejegening of in dat kader ergens niet mee eens is kan dit in eerste instantie besproken worden met de zorgmanager, directie of indien van toepassing met de medewerker op wie de ontevredenheid betrekking heeft. Vaak is dat de snelste en beste manier om tot een oplossing te komen. Indien de cliŽnt en/of wettelijk vertegenwoordiger het moeilijk vindt om het zelf rechtstreeks te bespreken met bovengenoemde personen, dan is er ook nog een mogelijkheid om daar met de klachtenfunctionaris over te praten. De klachtenfunctionaris is iemand die onafhankelijk is en los van de stichting staat. Hij luistert, adviseert en bemiddelt bij het oplossen van het probleem. De wettelijk vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de klachtenfunctionaris via onderstaande gegevens:

Klachtenfunctionaris
Johan Van Gils
j_van_gils@ziggo.nl

Een brief kan gestuurd worden naar:     
Klachtenfunctionaris
t.a.v. J. van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden

Geschillencommissie
Indien de cliŽnt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet tevreden is met de manier waarop binnen de stichting met de ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kan een formele klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klachtenfunctionaris kan de cliŽnt en/of wettelijk vertegenwoordiger ondersteunen bij het indienen van een formele klacht. Het doel van deze geschillencommissie is het onafhankelijk behandelen van een klacht en het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Hierover brengt de geschillencommissie een advies uit aan de zorgaanbieder, klager en beklaagde. De wettelijk vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de geschillencommissie via onderstaande gegevens:

Geschillencommissie
De Geschillencommissie Zorg algemeen     
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoon:     070 310 5380
Website:      www.degeschillencommissiezorg.nl

Door onderstaande folder te downloaden kunt u meer informatie lezen over de klachtenregeling binnen het Stampershuis.
Download folder