Medezeggenschap

Waar zeggenschap van bewoners in de vorm van regie over het eigen zorgproces de basis vormt voor dienstverlening binnen het Stampershuis, wordt medezeggenschap van cliŽnten, ouders, vertegenwoordigers, behandelaars en werknemers als belangrijk aanvullend instrument gezien. Alle betrokken partijen hebben het regelmatig over zeggenschap en medezeggenschap op verscheidene formele (o.a. periodieke metingen, ouderavonden, bewonersraad) en informele manieren zoals bij de avondmaal of onder genot van een kopje thee of koffie. Net als in een gewoon gezin wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten. De maaltijd biedt tevens een moment waarop nieuwtjes worden uitgewisseld en ervaringen worden besproken.

Bewonersraad
In zorg waar de cliŽnt centraal staat is cliŽntenmedezeggenschap van onmisbare waarde. In de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is vastgesteld dat de cliŽnten van instellingen in de gezondheidszorg inspraak hebben door middel van een cliŽntenraad. Echter vanwege de kleinschaligheid van Stichting Stampershuis en het niveau van de cliŽnten is het niet haalbaar een cliŽntenraad op te zetten. Daarvoor liggen het houden van een bewonersoverleg bijgewoond door de cliŽnten van de woonvorm en dagbesteding meer voor de hand. Iedere cliŽnt van het Stampershuis mag tijdens een bewonersraad zeggen of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt en geven ze advies over zaken die direct invloed hebben op de ervaring van de cliŽnt, zoals wonen, zorg, werk, dagbesteding, vrije tijd, verbouwing, gezondheid, hygiŽne, huisregels, voeding en veiligheid. Deze overleggen zijn er minstens zes keer per jaar. Er is altijd een (coŲrdinerend) begeleider bij aanwezig. Van elk bewonersraad wordt een verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt verspreid aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliŽnten.

Ouderavonden
Ouders en belangenbehartigers van cliŽnten vergaderen minstens twee keer per jaar in aanwezigheid van de zorgmanager en bestuurder-directeur. Deze vergaderingen worden ouderavonden genoemd. Het doel van deze ouderavonden is het nader toelichten van veranderingen of belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de dienstverleningssituatie voor de cliŽnt. De ouders en belangenbehartigers van de cliŽnten hebben het recht om tijdens deze ouderavonden advies te geven aan de zorgaanbieder over alle onderwerpen die voor de cliŽnten belangrijk zijn.

Door onderstaande folder te downloaden kunt u meer informatie lezen over hoe de medezeggenschap is geregeld binnen het Stampershuis.
Download folder

Rapportage klanttevredenheid binnen het Stampershuis
Download pdf